Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness To63
Poem data: Stanza: 8 6' 8 6' 8 5' 8 5' Refrain: 8 5' 8 5' No. of Stanzas: 7
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 0 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 2+6x(8+2)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 82v b Min 1:
Finish: f. 83v b Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 27 lines per column; Rublines: 3+B Staves: 11x3
Epigraph: Como Santa Maria guiou os romeus que ian a sa eigreja a Seixon e erraran o camĩo de noite. [Ind: ...romeus que ian a Seixon...]