Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness F89
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 20
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 3 No. of Staves: 5
Text underlaid: R+1 Running text: 1+19+19
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 23x3+1x3+60+132
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 112v a Min 1: f. 113v
Finish: f. 113r c Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: possible Quint? final refrain R(4ll)
Epigraph: Como Santa Maria livrou un ome bõo de morte dos parentes de sa moller que o querian matar a torto ca ll’ apoĩan que a matara ele e non era assi.