Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness To52
Poem data: Stanza: 13 13 13 13 Refrain: 11 13 No. of Stanzas: 18
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 0 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 2+17x(4+2)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 65v Min 1:
Finish: f. 67v Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: fol. 65v has 26? (or 27) per column; fols.66r to 67v have 27 lines; fol. 65v to 70r have only one column; Rublines: 3+B Staves: 6x3
Epigraph: Como a moller que o marido leixara en comenda a Santa Maria non podo calçar a çapata que lle dera seu entendedor mas de ate ena meadade do pe, nen a ar pode descalçar ta que o marido lla descalçou. [Ind: Como a moller que o marido leixara en comenda a Santa Maria non podo a çapata que lle dera seu entendedor meter no pee nen descalçar.]