Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness To55
Poem data: Stanza: 6! 6' 6! 6' 6! 6' 3' 6' 3' 6' Refrain: 3 3 3' 3' 6' No. of Stanzas: 30
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 0 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text:
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 71v a Min 1:
Finish: f. 74v a Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 27 lines per column; Rublines: 3+B Staves: (1x2/3?)+(9x3)
Epigraph: Como Santa Maria tolleu ao demo o minĩo que lle dera sa madre con sanna de seu marido porque concebera d’el eno dia de Pascoa.