Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness ToPetiçon
Poem data: Stanza: 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] 13 [6’ 6] Refrain: No. of Stanzas: 10
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 0 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 8x(20+B)+(20+2B)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 133v a Min 1:
Finish: f. 136r a Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 27 lines per column; Rublines: 3+B Staves: (1x4)+(19x3)+B
Epigraph: Esta é la pitiçon que fez el Rey Don Afonso a Santa Maria por galardon destos cen cantares que ouve feitos dos seus miragres a loor dela.