Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness ToFJC1
Poem data: Stanza: 10 10 10 10 Refrain: 10 10 No. of Stanzas: 10
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 0 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 1+8x(4+1)+(4+2)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 144r b Min 1:
Finish: f. 145r a Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 27 lines per column; Rublines: 3+B Staves: 6x4
Epigraph: Pois que el Rey fez cinco cantigas das cinco festas de Santa Maria, teve por ben de fazer outras cinco cantigas das cinco festas de Nostro Sennor Jesu Cristo. Com’el fez o ceo e a terra e o mar e o sol e a lũa e as estrelas e todalas outras cousas que son e como fez o ome a sa semellança.