Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 16 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
53 The Shepherd Boy who was Healed at Soissons Como pod’ a Groriosa/ mui ben enfermos sãar
242 The Stonemason who was Held up by his Fingertips O que no coraçon d’ ome
249 The Stonemason who Survived a Great Fall Aquel que de voontade | Santa Maria servir
252 The Labourers who were Buried under a Pile of Sand Tan gran poder á sa Madre
266 The Beam that Fell on the Congregation De muitas guisas miragres
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
316 The Jealous Priest who Committed Arson Par Deus, non é mui sen guisa
342 The Image that was Discovered in a Block of Marble Con razon nas creaturas/ figura pode mostrar
355 The Youth who Spurned a Girl’s Advances O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado
356 The Builders who were Supplied with Wood Non é mui gran maravilla/ se sabe fazer lavor
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
364 The Tower that Collapsed Quen por serviço da Virgen
367 King Alfonso is Healed in Seville Grandes miragres faz Santa Maria
371 The Woman who Survived a Shipwreck Tantos vai Santa Maria/ eno seu Porto fazer
398 The Wolves that Guarded Sheep A madre do Pastor bõo
399 The Mother who Tried to Kill her Baby Quen usar na de Deus Madre