Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 30 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
3 Theophilus Mais nos faz Santa Maria/ a seu fillo perdõar
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
16 The Knight who Said Two Hundred ‘Aves’ a Day Quen dona fremosa e bõa quiser amar
19 The Three Knights Gran sandece faz quen se por mal filla
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
96 The Talking Head Atal Sennor/ é bõa que faz salva-lo pecador
98 The Sinful Woman who could not Enter a Church Non dev’ a Santa Maria/ mercee pedir
119 The Judge who was Carried Away by Devils Como somos per consello do demo perdudos
124 The Man who Survived Execution so he could Make his Confession O que pola Virgen leixa
126 The Soldier who was Struck in the Face by an Arrow De toda chaga ben pode guarir
127 The Young Man who Kicked his Mother Non pod’ ome pela Virgen/ tanta coita endurar
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
157 The Pilgrims to Rocamadour whose Meal was Stolen Deus por sa Madre castiga
217 The Sinful Count who could not Enter a Church Non dev’ a entrar null’ ome/ na eigreja da Sennor
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
239 The Man who Swore a False Oath Guardar-se deve tod’ ome
253 The Pilgrim’s Iron Staff De grad’ á Santa Maria/ mercee e piadade
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
289 The Farmer who Reaped on the Feast of Saint Cyres Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
305 The Certificate of Absolution Senpre devemos na Virgen/ a tẽer os corações
327 The Priest who Made Underpants from an Altarcloth Porque ben Santa Maria/ sabe os seus dões dar
399 The Mother who Tried to Kill her Baby Quen usar na de Deus Madre