Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 16 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
19 The Three Knights Gran sandece faz quen se por mal filla
141 The Old Monk whose Youth was Restored Quen muit’ onrrar o nome da Sennor conprida
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
162 The Statue that Moved to the High Altar As sas figuras muit’ onrrar
187 The Monks of Jerusalem who were Saved from Famine Gran fe devia om’ aver en Santa Maria
231 The Three Boys who Raised Marble Blocks Vertud’ e sabedoria
246 The Woman who could not Enter a Church A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar
253 The Pilgrim’s Iron Staff De grad’ á Santa Maria/ mercee e piadade
262 The Saints Sing the ’Salve Regina’ at Puy Se non loassemos por al
296 St Dunstan’s Vision Quen aa Virgen santa/ mui ben servir quiser
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
374 The Raiders who Offered a Robe to the Virgin Muito quer Santa Maria
406 Cantiga de loor Ben vennas, maio