Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 14 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
58 The Nun who was Shown the Mouth of Hell De muitas guisas nos guarda de mal
59 The Nun who was Slapped by a Crucifix Quen a Virgen ben servir
61 The Man who Scorned the Virgin’s Slipper Fol é o que cuida
71 The Nun who was Taught to Say her ’Aves’ Se muito non amamos
94 The Nun who Ran Away with a Knight De vergonna nos guardar/ punna todavia
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
222 The Chaplain who Swallowed a Spider Quen ouver na Groriosa | fiança con fe comprida
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
332 The Fire at the Convent of Carrizo Atan gran poder o fogo | non á per ren de queimar 
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar