Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 17 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
22 The Wounded Farmer Mui gran poder á a Madre de Deus
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
46 The Moor who Venerated an Image of the Virgin Mary Porque ajan de seer/ seus miragres mais sabudos
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
89 The Jewish Woman who was Helped in Childbirth A Madre de Deus onrrada/ chega sen tardada
107 The Jewish Woman who was Thrown from a Cliff Quen crever na Virgen santa
108 Merlin and the Jew Dereit’ é de s’ end’ achar/ mal quen fillar perfia
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
192 The Muslim Servant Muitas vegadas o dem’ enganados/ ten os omes
196 The Pagan Priest Senpre punnou muit’ a Virgen
205 The Muslim Woman who Survived a Siege Oraçon con piadade
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
325 The Christian Woman who Escaped from the Moors Con dereit’ a Virgen santa/ á nome strela do dia
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade