Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 9 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
51 The Statue that Intercepted an Arrow A Madre de Deus/ devemos tẽer mui cara
63 The Knight who Missed the Battle Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
69 The Deaf-Mute who was Healed in Toledo Santa Maria os enfermos sãa
78 The Slandered Man who was Spared from Burning Non pode prender nunca morte vergonnosa
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
217 The Sinful Count who could not Enter a Church Non dev’ a entrar null’ ome/ na eigreja da Sennor
363 The Imprisoned Troubadour En bon ponto vimos esta Sennor que loamos