Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 11 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
31 The Runaway Calf Tanto, se Deus me perdon
62 The Boy whose Mother’s Prayers Freed him from Captivity Santa Maria sempr’ os seus ajuda
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
145 The Gold Given to John, the Patriarch of Alexandria O que pola Virgen de grado
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
203 The Woman whose Meal was Replenished Quen polo amor de Santa Maria
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
258 The Woman whose Dough was Replenished Aquela que a seu Fillo/ viu cinque mil avondar
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade
336 The Lustful Knight who was Freed from Desire Ben como punna o demo/ en fazer-nos que erremos