Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 47 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
14 The Monk of St Peter’s at Cologne Par Deus, muit’ é gran razon
17 The Woman who Committed Incest with her Son Sempre seja bẽeita e loada
26 The Pilgrim to Santiago Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
41 Garin the Moneychanger A Virgen, Madre de Nostro Sennor
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
47 The Devil who Appeared in the Shape of Three Beasts Virgen Santa Maria/ guarda-nos se te praz
58 The Nun who was Shown the Mouth of Hell De muitas guisas nos guarda de mal
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
72 The Blasphemer who was Struck Dead Quen diz mal da reĩa espirital
74 The Painter and the Devil Quen Santa Maria quiser defender
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
82 The Demon Swine A Santa Maria mui bon servir faz
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
96 The Talking Head Atal Sennor/ é bõa que faz salva-lo pecador
109 The Possessed Man who was Exorcised at Salas Razon an os diabos de fogir
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
119 The Judge who was Carried Away by Devils Como somos per consello do demo perdudos
123 The Dying Franciscan who Banished the Devils De Santa Maria sinal qual xe quer
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
154 The Gambler who Fired an Arrow at the Heavens Tan grand’ amor á a Virgen
157 The Pilgrims to Rocamadour whose Meal was Stolen Deus por sa Madre castiga
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
192 The Muslim Servant Muitas vegadas o dem’ enganados/ ten os omes
197 The Possessed Boy who was Revived Como quer que gran poder/ á o dem’ en fazer mal
201 The Woman who Swallowed a Spider Muit’ é mais a piadade de Santa Maria
213 The Innocent Man who was Exonerated Quen serve Santa Maria
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
238 The Blasphemous Minstrel O que viltar quer a Virgen
241 The Bridegroom who Fell to his Death Parade mentes ora
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
259 The Squabbling Minstrels Santa Maria punna d’ avĩir
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
273 The Miraculous Thread A Madre de Deus que éste/ do mundo lum’ e espello
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
343 The Girl who Said Offensive Things A Madre do que o demo/ fez no mundo que falasse
365 The Doubting Monk Ben tira Santa Maria/ pela sa gran piedade
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
392 The Thief who Swore Falsely Macar é Santa Maria/ Sennor de mui gran mesura
404 The Priest who was Healed by the Virgin’s Milk Non é sen guisa d’ enfermos sãar
409 Cantiga de loor Cantando e con dança