Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 24 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
18 The Silkworms that Wove Veils Por nos de dulta tirar
124 The Man who Survived Execution so he could Make his Confession O que pola Virgen leixa
144 The Fierce Bull that was Tamed Con razon é d’ averen gran pavor
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
199 The Man who Swallowed a Needle Com’ é o mund’ avondado/ de maes e d’ ocajões
211 The Bees that Repaired the Paschal Candle Apostos miragres faz todavia
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
273 The Miraculous Thread A Madre de Deus que éste/ do mundo lum’ e espello
289 The Farmer who Reaped on the Feast of Saint Cyres Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança
294 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Christ Child Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
322 The Man who Choked on a Rabbit Bone A Virgen que de Deus Madre/ éste
324 The Statue that Cured a Mute A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder