Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 11 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
279 King Alfonso is Healed Santa Maria, valed’, ai Sennor
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
331 The Mother who Went Mad with Grief Ena que Deus pos vertude
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver
419 The Vigil of the Feast of the Assumption (14 August) Des quando Deus sa Madre / aos çeos levou