Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 13 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
16 The Knight who Said Two Hundred ‘Aves’ a Day Quen dona fremosa e bõa quiser amar
36 The Light on the Masthead Muit’ amar devemos
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
103 The Monk who Listened to a Bird’s Song for Three Hundred Years Quen a Virgen ben servirá 
141 The Old Monk whose Youth was Restored Quen muit’ onrrar o nome da Sennor conprida
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
164 The Statue that Cried out Against the Arrest of a Monk Como deve dos crischãos/ seer a Virgen onrrada
187 The Monks of Jerusalem who were Saved from Famine Gran fe devia om’ aver en Santa Maria
253 The Pilgrim’s Iron Staff De grad’ á Santa Maria/ mercee e piadade
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
384 The Monk who Wrote Mary’s Name in Three Colours A que por gran fremosura/ é chamada fror das frores
389 Master Pedro’s Son is Healed A que pera paraiso/ irmos nos mostra caminnos