Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 84 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
2 Hildefonsus of Toledo Muito devemos varões/ loar a Santa Maria
3 Theophilus Mais nos faz Santa Maria/ a seu fillo perdõar
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
7 The Pregnant Abbess Santa Maria amar
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
16 The Knight who Said Two Hundred ‘Aves’ a Day Quen dona fremosa e bõa quiser amar
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
32 The Priest who Only Knew One Mass Quen loar podia
36 The Light on the Masthead Muit’ amar devemos
42 The Ring on the Finger of the Virgin’s Statue A Virgen mui groriosa
47 The Devil who Appeared in the Shape of Three Beasts Virgen Santa Maria/ guarda-nos se te praz
49 The Lost Pilgrims who were Led to Soissons Ben com’ aos que van per mar
53 The Shepherd Boy who was Healed at Soissons Como pod’ a Groriosa/ mui ben enfermos sãar
54 The Monk who was Healed by the Virgin’s Milk Toda saude da Santa Reỹa/ ven
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
58 The Nun who was Shown the Mouth of Hell De muitas guisas nos guarda de mal
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
66 The Bishop who was Given a Vestment Quantos en Santa Maria/ esperança an
68 The Wife and the Mistress A Groriosa grandes faz / miragres por dar a nos paz
69 The Deaf-Mute who was Healed in Toledo Santa Maria os enfermos sãa
71 The Nun who was Taught to Say her ’Aves’ Se muito non amamos
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
82 The Demon Swine A Santa Maria mui bon servir faz
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
91 The Healing of People Suffering from St Martial’s Fire A Virgen nos dá saud’/ e tolle mal
92 The Blind Priest whose Sight was Restored Santa Maria poder á
105 The Maid of Arras Gran piadad’ e mercee e nobreza
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
119 The Judge who was Carried Away by Devils Como somos per consello do demo perdudos
123 The Dying Franciscan who Banished the Devils De Santa Maria sinal qual xe quer
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
131 The Emperor who was Trapped in a Mine En tamanna coita non pode seer
132 The Clerk of Pisa Quen leixar Santa Maria
134 The Outbreak of St Martial’s Fire in Paris A Virgen en que é toda santidade
138 John Chrysostom’s Vision Quen a Santa Maria de coraçon/ rogar
141 The Old Monk whose Youth was Restored Quen muit’ onrrar o nome da Sennor conprida
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
152 The Silver Bowl Filled with Bitter Liquid Tantas nos mostra a Virgen
158 The Knight who was Freed by the Virgin and led to Rocamadour De muitas guisas los presos
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
176 The Captive in Majorca who was Freed from the Moors Soltar pode muit’ aginna/ os presos
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
186 The Woman whose Mother-in-law Plotted her Death Quen na Virgen santa muito fiar 
192 The Muslim Servant Muitas vegadas o dem’ enganados/ ten os omes
201 The Woman who Swallowed a Spider Muit’ é mais a piadade de Santa Maria
204 Saint Dominic and the Sick Archdeacon Aquel que a Virgen Santa / Maria quiser servir
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
231 The Three Boys who Raised Marble Blocks Vertud’ e sabedoria
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
236 The Shipwrecked Woman who was Brought to Shore A Santa Madre daquele/ que a pe sobelo mar
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
246 The Woman who could not Enter a Church A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar
259 The Squabbling Minstrels Santa Maria punna d’ avĩir
261 The Woman who Wished to See the Saints Quen Jesucrist’ e sa madre veer/ quiser
263 The Lame Man of Cudejo Muit’ é ben-aventurado
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
285 The Nun who Tried to Leave the Convent Do dem’ a perfia
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
291 The Rapist who was Released from Prison Cantand’ e en muitas guisas
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
296 St Dunstan’s Vision Quen aa Virgen santa/ mui ben servir quiser
299 The Ivory Pendant De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
307 The Volcano that Erupted in Sicily Toller pod’ a Madre de Nostro Sennor
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
325 The Christian Woman who Escaped from the Moors Con dereit’ a Virgen santa/ á nome strela do dia
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen
365 The Doubting Monk Ben tira Santa Maria/ pela sa gran piedade
368 The Woman who Coughed up a Snake Como nos dá carreiras
372 The Rabid Woman Muit’ éste mayor cousa
384 The Monk who Wrote Mary’s Name in Three Colours A que por gran fremosura/ é chamada fror das frores
399 The Mother who Tried to Kill her Baby Quen usar na de Deus Madre
404 The Priest who was Healed by the Virgin’s Milk Non é sen guisa d’ enfermos sãar
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder
419 The Vigil of the Feast of the Assumption (14 August) Des quando Deus sa Madre / aos çeos levou