Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 26 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
54 The Monk who was Healed by the Virgin’s Milk Toda saude da Santa Reỹa/ ven
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
77 The Contorted Woman of Lugo Da que Deus mamou o leite do seu peito
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
93 The Leper who was Healed by the Virgin’s Milk Nulla enfermidade
105 The Maid of Arras Gran piadad’ e mercee e nobreza
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
134 The Outbreak of St Martial’s Fire in Paris A Virgen en que é toda santidade
166 The Lame Man Healed at Salas Como poden per sas culpas
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
173 The Man who Passed a Kidney Stone Tantas en Santa Maria/ son mercees
188 The Image that was Found in a Young Girl’s Heart Coraçon d’ om’ ou de moller
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
275 The Rabid Knights Hospitaller A que nos guarda do gran fog’ infernal
279 King Alfonso is Healed Santa Maria, valed’, ai Sennor
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
346 The Woman who was Healed of a Swollen Arm Com’ a grand’ enfermidade | en sãar muito demora
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver