Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 68 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
3 Theophilus Mais nos faz Santa Maria/ a seu fillo perdõar
9 The Icon of Sardonay Por que nos ajamos/ sempre, noit’ e dia
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
27 The Image that Appeared in a Synagogue Non devemos por maravilla tẽer
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
29 The Images of the Virgin Mary at Gethsemane Nas mentes senpre tẽer
31 The Runaway Calf Tanto, se Deus me perdon
34 The Desecrated Image of the Virgin Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
39 The Fire at Mont Saint-Michel Torto seria grand’ e desmesura
42 The Ring on the Finger of the Virgin’s Statue A Virgen mui groriosa
46 The Moor who Venerated an Image of the Virgin Mary Porque ajan de seer/ seus miragres mais sabudos
51 The Statue that Intercepted an Arrow A Madre de Deus/ devemos tẽer mui cara
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
74 The Painter and the Devil Quen Santa Maria quiser defender
76 The Image of the Christ Child that was Held for Ransom Quen as sas figuras da Virgen partir
84 The Woman who Committed Suicide O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon
99 The Moors who Tried to Destroy an Image of the Virgin Muito se deven tẽer/ por gentes de mal recado
121 The Knight who Made Garlands for the Virgin’s Image De muitas maneiras busca/ a Virgen esperital
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
127 The Young Man who Kicked his Mother Non pod’ ome pela Virgen/ tanta coita endurar
128 The Peasant who Placed a Host in a Beehive Tan muit’ é con Jesu-Cristo
136 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Virgin Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
161 The Vineyard that was Protected from Hail Poder á Santa Maria/ a Sennor de piadade
162 The Statue that Moved to the High Altar As sas figuras muit’ onrrar
163 The Gambler who Renounced the Virgin Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala
164 The Statue that Cried out Against the Arrest of a Monk Como deve dos crischãos/ seer a Virgen onrrada
181 The Banner of the Virgin Defeats the Moors at Marrakesh Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
183 The Moors of Faro who Threw a Statue of the Virgin into the Sea Pesar á Santa Maria
185 The Statue that Defended a Castle Poder á Santa Maria/ grande d’ os seus acorrer
188 The Image that was Found in a Young Girl’s Heart Coraçon d’ om’ ou de moller
202 The Songwriter who was Given a Rhyme Muito á Santa Maria/ Madre de Deus, gran sabor
207 The Statue that Thanked a Merciful Knight Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben
208 The Heretic who Placed a Host in a Beehive Aquele que ena Virgen/ carne por seer veudo/ fillou
212 The Stolen Necklace Tod’ aquel que pola Virgen/ quiser do seu ben fazer
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
219 The Pulpit in the Cathedral of Siena Non conven aa omagen
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
255 The Murderous Mother-in-law Na malandança/ noss’ amparança
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
285 The Nun who Tried to Leave the Convent Do dem’ a perfia
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito
294 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Christ Child Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree
299 The Ivory Pendant De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz
303 The Statue that Spoke to a Naughty Girl Por fol tenno quen na Virgen
306 The Heretic who Disparaged the Virgin Birth Por gran maravilla tenno
312 The Impotent Knight Non conven que seja feita/ nihũa desapostura
321 The Girl who was Cured of Scrofula O que mui tarde ou nunca
324 The Statue that Cured a Mute A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder
332 The Fire at the Convent of Carrizo Atan gran poder o fogo | non á per ren de queimar 
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade
342 The Image that was Discovered in a Block of Marble Con razon nas creaturas/ figura pode mostrar
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender
349 The Statue that Healed the Sick Muito praz aa Virgen santa
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar
377 The Virgin Helps Pedro Lourenço Receive his Reward Sempr’ a Virgen groriosa/ ao que s’ en ela fia
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar