Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 18 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
44 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Salas Quen fiar na madre do Salvador
97 The Slandered Man who was Exonerated A Virgen sempr’ acorrer/ a correr
106 The Squires who were Freed from Captivity Prijon forte nen dultosa
118 The Stillborn Child who was Revived at Salas Fazer pode d’ outri vive-los seus/ fillos
158 The Knight who was Freed by the Virgin and led to Rocamadour De muitas guisas los presos
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
176 The Captive in Majorca who was Freed from the Moors Soltar pode muit’ aginna/ os presos
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
178 The Mule that was Revived A que faz o ome morto/ resurgir
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
232 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Vilasirga En todalas grandes coitas
308 The Woman Afflicted with Kidney Stones De todo mal pod’ a Virgen/ a quen a ama sãar
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
366 Don Manuel Recovers his Lost Falcon A que en nossos cantares/ nos chamamos fror das frores
375 The Scribe whose Horse was Healed En todo nos faz mercee
376 Don Manuel’s Ring A Virgen, cuja mercee/ é pelo mundo sabuda