Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 21 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
19 The Three Knights Gran sandece faz quen se por mal filla
62 The Boy whose Mother’s Prayers Freed him from Captivity Santa Maria sempr’ os seus ajuda
83 The Prisoner who was Freed from the Moors Aos seus acomendados/ a Virgen tost’ á livrados
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
131 The Emperor who was Trapped in a Mine En tamanna coita non pode seer
135 The Marriage Ordained by the Virgin Aquel podedes jurar/ que é ben de mal guardado
158 The Knight who was Freed by the Virgin and led to Rocamadour De muitas guisas los presos
176 The Captive in Majorca who was Freed from the Moors Soltar pode muit’ aginna/ os presos
185 The Statue that Defended a Castle Poder á Santa Maria/ grande d’ os seus acorrer
192 The Muslim Servant Muitas vegadas o dem’ enganados/ ten os omes
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
291 The Rapist who was Released from Prison Cantand’ e en muitas guisas
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
325 The Christian Woman who Escaped from the Moors Con dereit’ a Virgen santa/ á nome strela do dia
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen
363 The Imprisoned Troubadour En bon ponto vimos esta Sennor que loamos
392 The Thief who Swore Falsely Macar é Santa Maria/ Sennor de mui gran mesura