Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 45 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
18 The Silkworms that Wove Veils Por nos de dulta tirar
23 The Woman whose Wine was Replenished Como Deus fez vĩo d’ agua
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
97 The Slandered Man who was Exonerated A Virgen sempr’ acorrer/ a correr
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
136 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Virgin Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
142 The Huntsman who was Rescued from Drowning Ena gran coita sempr’ acorrer ven
169 The Church at Arreixaca is Protected by the Virgin A que por nos salvar/ fezo Deus Madr’ e Filla
181 The Banner of the Virgin Defeats the Moors at Marrakesh Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
209 King Alfonso is Healed by the Virgin’s Book Muito faz grand’ erro e en torto jaz
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
224 The Girl who was Healed and Revived in Terena A Reinna en que é/ comprida toda mesura
229 The Moors who Tried to Destroy the Church of Vilasirga Razon é grand’ e dereito
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
243 The Huntsmen who were Trapped under Ice Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
257 The Virgin’s Relics are Preserved in Seville Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
276 The Huntsman whose Skull was Crushed by a Bell Quen a Virgen por sennor/ tever, de todo mal guarrá
279 King Alfonso is Healed Santa Maria, valed’, ai Sennor
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree
299 The Ivory Pendant De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz
321 The Girl who was Cured of Scrofula O que mui tarde ou nunca
324 The Statue that Cured a Mute A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
349 The Statue that Healed the Sick Muito praz aa Virgen santa
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
354 The King’s Ferret Eno pouco e eno muito
356 The Builders who were Supplied with Wood Non é mui gran maravilla/ se sabe fazer lavor
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar
366 Don Manuel Recovers his Lost Falcon A que en nossos cantares/ nos chamamos fror das frores
367 King Alfonso is Healed in Seville Grandes miragres faz Santa Maria
375 The Scribe whose Horse was Healed En todo nos faz mercee
376 Don Manuel’s Ring A Virgen, cuja mercee/ é pelo mundo sabuda
377 The Virgin Helps Pedro Lourenço Receive his Reward Sempr’ a Virgen groriosa/ ao que s’ en ela fia
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores
382 The Nobleman’s Reward Verdad’ éste a paravoa
386 The Fish provided for King Alfonso’s Cortes A que avondou do vinno/ aa dona de Bretanna