Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 39 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
16 The Knight who Said Two Hundred ‘Aves’ a Day Quen dona fremosa e bõa quiser amar
22 The Wounded Farmer Mui gran poder á a Madre de Deus
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
48 The Stream that was Diverted for the Monks of Montserrat Tanto son da Groriosa/ seus feitos mui piadosos
58 The Nun who was Shown the Mouth of Hell De muitas guisas nos guarda de mal
63 The Knight who Missed the Battle Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
84 The Woman who Committed Suicide O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon
94 The Nun who Ran Away with a Knight De vergonna nos guardar/ punna todavia
121 The Knight who Made Garlands for the Virgin’s Image De muitas maneiras busca/ a Virgen esperital
135 The Marriage Ordained by the Virgin Aquel podedes jurar/ que é ben de mal guardado
137 The Lustful Knight who was Made Impotent Sempr’ acha Santa Maria razon verdadeira
144 The Fierce Bull that was Tamed Con razon é d’ averen gran pavor
148 The Knight who was Protected by a Linen Shift De mui grandes periglos
152 The Silver Bowl Filled with Bitter Liquid Tantas nos mostra a Virgen
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
158 The Knight who was Freed by the Virgin and led to Rocamadour De muitas guisas los presos
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
194 The Robbed Minstrel Como o nome da Virgen/ é aos bõos fremoso
195 The Girl Named Mary Quen a festa e o dia
207 The Statue that Thanked a Merciful Knight Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
217 The Sinful Count who could not Enter a Church Non dev’ a entrar null’ ome/ na eigreja da Sennor
232 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Vilasirga En todalas grandes coitas
233 The Knight who was Protected by a Heavenly Army Os que bõa morte morren
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
243 The Huntsmen who were Trapped under Ice Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
312 The Impotent Knight Non conven que seja feita/ nihũa desapostura
314 The Knight who was Punished for Blasphemy Quen souber Santa Maria/ loar
336 The Lustful Knight who was Freed from Desire Ben como punna o demo/ en fazer-nos que erremos
341 The Woman who Survived an Ordeal Com’ á gran pesar a Virgen
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
382 The Nobleman’s Reward Verdad’ éste a paravoa
409 Cantiga de loor Cantando e con dança