Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 13 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
41 Garin the Moneychanger A Virgen, Madre de Nostro Sennor
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
168 The Child Revived at Salas En todo logar á poder
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
294 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Christ Child Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree
312 The Impotent Knight Non conven que seja feita/ nihũa desapostura
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
331 The Mother who Went Mad with Grief Ena que Deus pos vertude
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
372 The Rabid Woman Muit’ éste mayor cousa