Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 44 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
32 The Priest who Only Knew One Mass Quen loar podia
44 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Salas Quen fiar na madre do Salvador
63 The Knight who Missed the Battle Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
66 The Bishop who was Given a Vestment Quantos en Santa Maria/ esperança an
69 The Deaf-Mute who was Healed in Toledo Santa Maria os enfermos sãa
73 The Stained Chasuble Ben pod’ as cousas feas fremosas tornar
78 The Slandered Man who was Spared from Burning Non pode prender nunca morte vergonnosa
92 The Blind Priest whose Sight was Restored Santa Maria poder á
113 The Falling Rock of Montserrat Por razon tenno d’ obeder
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
128 The Peasant who Placed a Host in a Beehive Tan muit’ é con Jesu-Cristo
131 The Emperor who was Trapped in a Mine En tamanna coita non pode seer
133 The Girl who Drowned in a Ditch Resurgir pode e faze-los seus/ vive-la Virgen
145 The Gold Given to John, the Patriarch of Alexandria O que pola Virgen de grado
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
162 The Statue that Moved to the High Altar As sas figuras muit’ onrrar
179 The Lame Woman of Molina Ben sab’ a que pod’ e val/ fisica celestial
206 Pope Leo who Cut off his Hand Quen souber Santa Maria / ben de coraçon amar
211 The Bees that Repaired the Paschal Candle Apostos miragres faz todavia
222 The Chaplain who Swallowed a Spider Quen ouver na Groriosa | fiança con fe comprida
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
226 The Buried Monastery Assi pod’ a Virgen so terra guardar
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
244 The Disrespectful Sailor Gran dereit’ é que mal venna
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
255 The Murderous Mother-in-law Na malandança/ noss’ amparança
262 The Saints Sing the ’Salve Regina’ at Puy Se non loassemos por al
263 The Lame Man of Cudejo Muit’ é ben-aventurado
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
283 The Priest who Scorned the Virgin Quen vai contra Santa Maria
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito
299 The Ivory Pendant De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
308 The Woman Afflicted with Kidney Stones De todo mal pod’ a Virgen/ a quen a ama sãar
316 The Jealous Priest who Committed Arson Par Deus, non é mui sen guisa
321 The Girl who was Cured of Scrofula O que mui tarde ou nunca
322 The Man who Choked on a Rabbit Bone A Virgen que de Deus Madre/ éste
324 The Statue that Cured a Mute A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder
331 The Mother who Went Mad with Grief Ena que Deus pos vertude
341 The Woman who Survived an Ordeal Com’ á gran pesar a Virgen
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias