Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 16 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
17 The Woman who Committed Incest with her Son Sempre seja bẽeita e loada
19 The Three Knights Gran sandece faz quen se por mal filla
22 The Wounded Farmer Mui gran poder á a Madre de Deus
184 The Baby who was Born through a Wound in his Mother’s Side A Madre de Deus / tant’ á en si gran vertude
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
207 The Statue that Thanked a Merciful Knight Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben
213 The Innocent Man who was Exonerated Quen serve Santa Maria
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
255 The Murderous Mother-in-law Na malandança/ noss’ amparança
287 The Man who Tried to Drown his Wife O que en Santa Maria/ todo seu coraçon ten
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
355 The Youth who Spurned a Girl’s Advances O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado
399 The Mother who Tried to Kill her Baby Quen usar na de Deus Madre