Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 42 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
46 The Moor who Venerated an Image of the Virgin Mary Porque ajan de seer/ seus miragres mais sabudos
63 The Knight who Missed the Battle Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
83 The Prisoner who was Freed from the Moors Aos seus acomendados/ a Virgen tost’ á livrados
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
99 The Moors who Tried to Destroy an Image of the Virgin Muito se deven tẽer/ por gentes de mal recado
124 The Man who Survived Execution so he could Make his Confession O que pola Virgen leixa
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
169 The Church at Arreixaca is Protected by the Virgin A que por nos salvar/ fezo Deus Madr’ e Filla
176 The Captive in Majorca who was Freed from the Moors Soltar pode muit’ aginna/ os presos
181 The Banner of the Virgin Defeats the Moors at Marrakesh Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
183 The Moors of Faro who Threw a Statue of the Virgin into the Sea Pesar á Santa Maria
185 The Statue that Defended a Castle Poder á Santa Maria/ grande d’ os seus acorrer
186 The Woman whose Mother-in-law Plotted her Death Quen na Virgen santa muito fiar 
192 The Muslim Servant Muitas vegadas o dem’ enganados/ ten os omes
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
205 The Muslim Woman who Survived a Siege Oraçon con piadade
212 The Stolen Necklace Tod’ aquel que pola Virgen/ quiser do seu ben fazer
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
229 The Moors who Tried to Destroy the Church of Vilasirga Razon é grand’ e dereito
233 The Knight who was Protected by a Heavenly Army Os que bõa morte morren
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
271 The Ship that was Stuck Fast in the River Ben pode seguramente/ demanda-lo que quiser
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
305 The Certificate of Absolution Senpre devemos na Virgen/ a tẽer os corações
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
325 The Christian Woman who Escaped from the Moors Con dereit’ a Virgen santa/ á nome strela do dia
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
344 Christians and Moors Camp Side by Side Os que a Santa Maria saben fazer reverença
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar
374 The Raiders who Offered a Robe to the Virgin Muito quer Santa Maria
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores