Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 88 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
8 The Minstrel of Rocamadour A Virgen Santa Maria/ todos a loar devemos
9 The Icon of Sardonay Por que nos ajamos/ sempre, noit’ e dia
22 The Wounded Farmer Mui gran poder á a Madre de Deus
26 The Pilgrim to Santiago Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar
33 The Pilgrim Saved from Shipwreck Gran poder á de mandar/ o mar e todolos ventos
49 The Lost Pilgrims who were Led to Soissons Ben com’ aos que van per mar
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
73 The Stained Chasuble Ben pod’ as cousas feas fremosas tornar
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
114 The Mother whose Son was Beaten A que serven todolos celestiaes
117 The Seamstress who Worked on the Sabbath Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
127 The Young Man who Kicked his Mother Non pod’ ome pela Virgen/ tanta coita endurar
129 The Soldier who was Struck in the Eye by an Arrow De todo mal e de toda ferida
134 The Outbreak of St Martial’s Fire in Paris A Virgen en que é toda santidade
146 The Man whose Eyes and Hands were Restored Quen comendar de coraçon
147 The Talking Sheep A madre do que a bestia de Balaam falar fez
148 The Knight who was Protected by a Linen Shift De mui grandes periglos
153 The Reluctant Pilgrim Carried to Rocamadour Quen quer que ten en desden
157 The Pilgrims to Rocamadour whose Meal was Stolen Deus por sa Madre castiga
158 The Knight who was Freed by the Virgin and led to Rocamadour De muitas guisas los presos
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
161 The Vineyard that was Protected from Hail Poder á Santa Maria/ a Sennor de piadade
163 The Gambler who Renounced the Virgin Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala
166 The Lame Man Healed at Salas Como poden per sas culpas
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
168 The Child Revived at Salas En todo logar á poder
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
172 The Pilgrims Bound for Acre who Survived a Storm A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez
175 The Pilgrim to Santiago who was Wrongly Hanged Por dereito ten a Virgen
176 The Captive in Majorca who was Freed from the Moors Soltar pode muit’ aginna/ os presos
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
179 The Lame Woman of Molina Ben sab’ a que pod’ e val/ fisica celestial
189 The Pilgrim Healed of Dragon’s Bane Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon
197 The Possessed Boy who was Revived Como quer que gran poder/ á o dem’ en fazer mal
198 The Brawling Pilgrims Muitas vezes volv’ o demo
199 The Man who Swallowed a Needle Com’ é o mund’ avondado/ de maes e d’ ocajões
213 The Innocent Man who was Exonerated Quen serve Santa Maria
217 The Sinful Count who could not Enter a Church Non dev’ a entrar null’ ome/ na eigreja da Sennor
218 The German Merchant who was Healed Razon an de seeren/ seus miragres contados
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
223 The Rabid Man Todolos coitados que queren saude
224 The Girl who was Healed and Revived in Terena A Reinna en que é/ comprida toda mesura
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
232 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Vilasirga En todalas grandes coitas
233 The Knight who was Protected by a Heavenly Army Os que bõa morte morren
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
243 The Huntsmen who were Trapped under Ice Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria
247 The Blind Girl whose Sight was Restored Assi como Jesucristo / fez veer o cego-nado
248 The Brawling Sailors Sen muito ben que nos faze
253 The Pilgrim’s Iron Staff De grad’ á Santa Maria/ mercee e piadade
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
268 The Lame Woman Healed at Vila Sirga Gran confiança na Madre
275 The Rabid Knights Hospitaller A que nos guarda do gran fog’ infernal
278 The Blind Pilgrim to Santiago who was Healed at Vilasirga Como sofre mui gran coita/ o om’ en cego seer
283 The Priest who Scorned the Virgin Quen vai contra Santa Maria
287 The Man who Tried to Drown his Wife O que en Santa Maria/ todo seu coraçon ten
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
313 The Dove that Appeared on a Storm-tossed Ship Ali u todolos santos
315 The Child who Swallowed a Stalk of Wheat Tant’ aos pecadores/ a Virgen val de grado
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
319 The Rabid Girl Quen quer mui ben
322 The Man who Choked on a Rabbit Bone A Virgen que de Deus Madre/ éste
325 The Christian Woman who Escaped from the Moors Con dereit’ a Virgen santa/ á nome strela do dia
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
343 The Girl who Said Offensive Things A Madre do que o demo/ fez no mundo que falasse
346 The Woman who was Healed of a Swollen Arm Com’ a grand’ enfermidade | en sãar muito demora
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
355 The Youth who Spurned a Girl’s Advances O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado
357 The Woman whose Face was Restored Como torc’ o dem’ os nenbros
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen
368 The Woman who Coughed up a Snake Como nos dá carreiras
371 The Woman who Survived a Shipwreck Tantos vai Santa Maria/ eno seu Porto fazer
372 The Rabid Woman Muit’ éste mayor cousa
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver
383 The Pilgrim Woman Saved from Drowning O fondo do mar tan chão
385 The Man who was Struck on the Head by a Stone De toda enfermidade
389 Master Pedro’s Son is Healed A que pera paraiso/ irmos nos mostra caminnos
391 The Lame Girl Healed by Santa Maria do Porto Como pod’ a Groriosa/ os mortos fazer viver
393 The Rabid Boy Macar é door a ravia
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar