Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 23 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
117 The Seamstress who Worked on the Sabbath Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
126 The Soldier who was Struck in the Face by an Arrow De toda chaga ben pode guarir
143 The Drought in Jerez de la Frontera Quen algũa cousa quiser pedir
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
163 The Gambler who Renounced the Virgin Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
217 The Sinful Count who could not Enter a Church Non dev’ a entrar null’ ome/ na eigreja da Sennor
219 The Pulpit in the Cathedral of Siena Non conven aa omagen
233 The Knight who was Protected by a Heavenly Army Os que bõa morte morren
239 The Man who Swore a False Oath Guardar-se deve tod’ ome
255 The Murderous Mother-in-law Na malandança/ noss’ amparança
262 The Saints Sing the ’Salve Regina’ at Puy Se non loassemos por al
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
289 The Farmer who Reaped on the Feast of Saint Cyres Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
303 The Statue that Spoke to a Naughty Girl Por fol tenno quen na Virgen
306 The Heretic who Disparaged the Virgin Birth Por gran maravilla tenno
327 The Priest who Made Underpants from an Altarcloth Porque ben Santa Maria/ sabe os seus dões dar