Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 18 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
7 The Pregnant Abbess Santa Maria amar
19 The Three Knights Gran sandece faz quen se por mal filla
32 The Priest who Only Knew One Mass Quen loar podia
33 The Pilgrim Saved from Shipwreck Gran poder á de mandar/ o mar e todolos ventos
66 The Bishop who was Given a Vestment Quantos en Santa Maria/ esperança an
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
77 The Contorted Woman of Lugo Da que Deus mamou o leite do seu peito
87 Hieronymus is Made Bishop of Pavia Muito punna d’ os seus onrar
105 The Maid of Arras Gran piadad’ e mercee e nobreza
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
162 The Statue that Moved to the High Altar As sas figuras muit’ onrrar
164 The Statue that Cried out Against the Arrest of a Monk Como deve dos crischãos/ seer a Virgen onrrada
208 The Heretic who Placed a Host in a Beehive Aquele que ena Virgen/ carne por seer veudo/ fillou
219 The Pulpit in the Cathedral of Siena Non conven aa omagen
259 The Squabbling Minstrels Santa Maria punna d’ avĩir
261 The Woman who Wished to See the Saints Quen Jesucrist’ e sa madre veer/ quiser
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito