Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 21 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
3 Theophilus Mais nos faz Santa Maria/ a seu fillo perdõar
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
61 The Man who Scorned the Virgin’s Slipper Fol é o que cuida
72 The Blasphemer who was Struck Dead Quen diz mal da reĩa espirital
108 Merlin and the Jew Dereit’ é de s’ end’ achar/ mal quen fillar perfia
154 The Gambler who Fired an Arrow at the Heavens Tan grand’ amor á a Virgen
163 The Gambler who Renounced the Virgin Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
238 The Blasphemous Minstrel O que viltar quer a Virgen
244 The Disrespectful Sailor Gran dereit’ é que mal venna
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree
306 The Heretic who Disparaged the Virgin Birth Por gran maravilla tenno
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
314 The Knight who was Punished for Blasphemy Quen souber Santa Maria/ loar
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
327 The Priest who Made Underpants from an Altarcloth Porque ben Santa Maria/ sabe os seus dões dar
343 The Girl who Said Offensive Things A Madre do que o demo/ fez no mundo que falasse
392 The Thief who Swore Falsely Macar é Santa Maria/ Sennor de mui gran mesura
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder