Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 21 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
53 The Shepherd Boy who was Healed at Soissons Como pod’ a Groriosa/ mui ben enfermos sãar
77 The Contorted Woman of Lugo Da que Deus mamou o leite do seu peito
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
266 The Beam that Fell on the Congregation De muitas guisas miragres
271 The Ship that was Stuck Fast in the River Ben pode seguramente/ demanda-lo que quiser
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
319 The Rabid Girl Quen quer mui ben
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
367 King Alfonso is Healed in Seville Grandes miragres faz Santa Maria
368 The Woman who Coughed up a Snake Como nos dá carreiras
372 The Rabid Woman Muit’ éste mayor cousa
374 The Raiders who Offered a Robe to the Virgin Muito quer Santa Maria
393 The Rabid Boy Macar é door a ravia