Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 19 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
53 The Shepherd Boy who was Healed at Soissons Como pod’ a Groriosa/ mui ben enfermos sãar
58 The Nun who was Shown the Mouth of Hell De muitas guisas nos guarda de mal
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
138 John Chrysostom’s Vision Quen a Santa Maria de coraçon/ rogar
261 The Woman who Wished to See the Saints Quen Jesucrist’ e sa madre veer/ quiser
285 The Nun who Tried to Leave the Convent Do dem’ a perfia
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
296 St Dunstan’s Vision Quen aa Virgen santa/ mui ben servir quiser
299 The Ivory Pendant De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz
307 The Volcano that Erupted in Sicily Toller pod’ a Madre de Nostro Sennor
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
337 The Roaring Father Tan gran poder á a Virgen
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender
368 The Woman who Coughed up a Snake Como nos dá carreiras