Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 36 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
46 The Moor who Venerated an Image of the Virgin Mary Porque ajan de seer/ seus miragres mais sabudos
51 The Statue that Intercepted an Arrow A Madre de Deus/ devemos tẽer mui cara
63 The Knight who Missed the Battle Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
99 The Moors who Tried to Destroy an Image of the Virgin Muito se deven tẽer/ por gentes de mal recado
126 The Soldier who was Struck in the Face by an Arrow De toda chaga ben pode guarir
148 The Knight who was Protected by a Linen Shift De mui grandes periglos
165 The Celestial Knights who Protected the City of Tartus Niun poder deste mundo
169 The Church at Arreixaca is Protected by the Virgin A que por nos salvar/ fezo Deus Madr’ e Filla
181 The Banner of the Virgin Defeats the Moors at Marrakesh Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
185 The Statue that Defended a Castle Poder á Santa Maria/ grande d’ os seus acorrer
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
229 The Moors who Tried to Destroy the Church of Vilasirga Razon é grand’ e dereito
239 The Man who Swore a False Oath Guardar-se deve tod’ ome
241 The Bridegroom who Fell to his Death Parade mentes ora
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
344 Christians and Moors Camp Side by Side Os que a Santa Maria saben fazer reverença
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar
366 Don Manuel Recovers his Lost Falcon A que en nossos cantares/ nos chamamos fror das frores
374 The Raiders who Offered a Robe to the Virgin Muito quer Santa Maria
385 The Man who was Struck on the Head by a Stone De toda enfermidade
386 The Fish provided for King Alfonso’s Cortes A que avondou do vinno/ aa dona de Bretanna