Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 19 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
23 The Woman whose Wine was Replenished Como Deus fez vĩo d’ agua
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
47 The Devil who Appeared in the Shape of Three Beasts Virgen Santa Maria/ guarda-nos se te praz
73 The Stained Chasuble Ben pod’ as cousas feas fremosas tornar
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
222 The Chaplain who Swallowed a Spider Quen ouver na Groriosa | fiança con fe comprida
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
241 The Bridegroom who Fell to his Death Parade mentes ora
244 The Disrespectful Sailor Gran dereit’ é que mal venna
273 The Miraculous Thread A Madre de Deus que éste/ do mundo lum’ e espello
321 The Girl who was Cured of Scrofula O que mui tarde ou nunca
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
389 Master Pedro’s Son is Healed A que pera paraiso/ irmos nos mostra caminnos
393 The Rabid Boy Macar é door a ravia
406 Cantiga de loor Ben vennas, maio