Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 15 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
59 The Nun who was Slapped by a Crucifix Quen a Virgen ben servir
84 The Woman who Committed Suicide O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon
105 The Maid of Arras Gran piadad’ e mercee e nobreza
114 The Mother whose Son was Beaten A que serven todolos celestiaes
126 The Soldier who was Struck in the Face by an Arrow De toda chaga ben pode guarir
127 The Young Man who Kicked his Mother Non pod’ ome pela Virgen/ tanta coita endurar
129 The Soldier who was Struck in the Eye by an Arrow De todo mal e de toda ferida
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
184 The Baby who was Born through a Wound in his Mother’s Side A Madre de Deus / tant’ á en si gran vertude
206 Pope Leo who Cut off his Hand Quen souber Santa Maria / ben de coraçon amar
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
276 The Huntsman whose Skull was Crushed by a Bell Quen a Virgen por sennor/ tever, de todo mal guarrá
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
408 The Squire who was Pierced by an Arrow De spirital cilurgia