Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 15 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
23 The Woman whose Wine was Replenished Como Deus fez vĩo d’ agua
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
69 The Deaf-Mute who was Healed in Toledo Santa Maria os enfermos sãa
139 The Boy who Offered Bread to an Image of the Christ Child Maravillosos/ e piadosos
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
258 The Woman whose Dough was Replenished Aquela que a seu Fillo/ viu cinque mil avondar
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
406 Cantiga de loor Ben vennas, maio