Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 20 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
218 The German Merchant who was Healed Razon an de seeren/ seus miragres contados
224 The Girl who was Healed and Revived in Terena A Reinna en que é/ comprida toda mesura
246 The Woman who could not Enter a Church A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar
258 The Woman whose Dough was Replenished Aquela que a seu Fillo/ viu cinque mil avondar
266 The Beam that Fell on the Congregation De muitas guisas miragres
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
268 The Lame Woman Healed at Vila Sirga Gran confiança na Madre
271 The Ship that was Stuck Fast in the River Ben pode seguramente/ demanda-lo que quiser
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
275 The Rabid Knights Hospitaller A que nos guarda do gran fog’ infernal
283 The Priest who Scorned the Virgin Quen vai contra Santa Maria
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
313 The Dove that Appeared on a Storm-tossed Ship Ali u todolos santos
319 The Rabid Girl Quen quer mui ben
326 The Thieves who Stole Beehives A Santa Maria muito ll’ é greu
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
355 The Youth who Spurned a Girl’s Advances O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen