Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 14 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
181 The Banner of the Virgin Defeats the Moors at Marrakesh Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
185 The Statue that Defended a Castle Poder á Santa Maria/ grande d’ os seus acorrer
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
243 The Huntsmen who were Trapped under Ice Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
271 The Ship that was Stuck Fast in the River Ben pode seguramente/ demanda-lo que quiser
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
356 The Builders who were Supplied with Wood Non é mui gran maravilla/ se sabe fazer lavor