Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 21 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
8 The Minstrel of Rocamadour A Virgen Santa Maria/ todos a loar devemos
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
114 The Mother whose Son was Beaten A que serven todolos celestiaes
116 The Candles that Miraculously Came Alight Dereit’ é de lume dar
123 The Dying Franciscan who Banished the Devils De Santa Maria sinal qual xe quer
178 The Mule that was Revived A que faz o ome morto/ resurgir
211 The Bees that Repaired the Paschal Candle Apostos miragres faz todavia
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
248 The Brawling Sailors Sen muito ben que nos faze
259 The Squabbling Minstrels Santa Maria punna d’ avĩir
268 The Lame Woman Healed at Vila Sirga Gran confiança na Madre
275 The Rabid Knights Hospitaller A que nos guarda do gran fog’ infernal
282 The Child who Fell from a Rooftop Par Deus, muit’ á gran vertude
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
332 The Fire at the Convent of Carrizo Atan gran poder o fogo | non á per ren de queimar 
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
338 The Blind Servant whose Sight was Restored Muitos que pelos pecados
357 The Woman whose Face was Restored Como torc’ o dem’ os nenbros
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
385 The Man who was Struck on the Head by a Stone De toda enfermidade