Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 56 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
7 The Pregnant Abbess Santa Maria amar
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
53 The Shepherd Boy who was Healed at Soissons Como pod’ a Groriosa/ mui ben enfermos sãar
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
62 The Boy whose Mother’s Prayers Freed him from Captivity Santa Maria sempr’ os seus ajuda
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
86 Childbirth under the Sea Acorrer-nos pode e de mal guardar
102 The Priest who was Cast into a Pit Sempr’ aos seus val
108 Merlin and the Jew Dereit’ é de s’ end’ achar/ mal quen fillar perfia
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
118 The Stillborn Child who was Revived at Salas Fazer pode d’ outri vive-los seus/ fillos
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
127 The Young Man who Kicked his Mother Non pod’ ome pela Virgen/ tanta coita endurar
133 The Girl who Drowned in a Ditch Resurgir pode e faze-los seus/ vive-la Virgen
139 The Boy who Offered Bread to an Image of the Christ Child Maravillosos/ e piadosos
146 The Man whose Eyes and Hands were Restored Quen comendar de coraçon
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
168 The Child Revived at Salas En todo logar á poder
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
175 The Pilgrim to Santiago who was Wrongly Hanged Por dereito ten a Virgen
178 The Mule that was Revived A que faz o ome morto/ resurgir
184 The Baby who was Born through a Wound in his Mother’s Side A Madre de Deus / tant’ á en si gran vertude
197 The Possessed Boy who was Revived Como quer que gran poder/ á o dem’ en fazer mal
205 The Muslim Woman who Survived a Siege Oraçon con piadade
207 The Statue that Thanked a Merciful Knight Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
224 The Girl who was Healed and Revived in Terena A Reinna en que é/ comprida toda mesura
231 The Three Boys who Raised Marble Blocks Vertud’ e sabedoria
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
236 The Shipwrecked Woman who was Brought to Shore A Santa Madre daquele/ que a pe sobelo mar
247 The Blind Girl whose Sight was Restored Assi como Jesucristo / fez veer o cego-nado
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
282 The Child who Fell from a Rooftop Par Deus, muit’ á gran vertude
303 The Statue that Spoke to a Naughty Girl Por fol tenno quen na Virgen
315 The Child who Swallowed a Stalk of Wheat Tant’ aos pecadores/ a Virgen val de grado
319 The Rabid Girl Quen quer mui ben
321 The Girl who was Cured of Scrofula O que mui tarde ou nunca
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
331 The Mother who Went Mad with Grief Ena que Deus pos vertude
337 The Roaring Father Tan gran poder á a Virgen
343 The Girl who Said Offensive Things A Madre do que o demo/ fez no mundo que falasse
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver
389 Master Pedro’s Son is Healed A que pera paraiso/ irmos nos mostra caminnos
391 The Lame Girl Healed by Santa Maria do Porto Como pod’ a Groriosa/ os mortos fazer viver
393 The Rabid Boy Macar é door a ravia
399 The Mother who Tried to Kill her Baby Quen usar na de Deus Madre