Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View Miracle Collection - Vista da Colección de Milagres
To see the individual miracles in this collection, click on View Miracles. Use your browser's BACK button to return to the list of collections. To access the bibliographical record on the ARLIMA database click here, and add the appropriate bookmark.

Para consultar cada un dos milagres desta colección, clique en View Miracles. Empregue o botón de retorno do seu navegador para retornar á lista das coleccións. Para acceder ao rexistro bibliográfico da base de datos ARLIMA clique aqui e engada a referencia adequada.

Collection data
Name: Gil de Zamora
MS Reference Madrid, Biblioteca Nacional, MS 9503
Collection date: late thirteenth century
Edition: Fidel Fita, "Cincuenta leyendas por Gil de Zamora combinadas con las Cantigas de Alfonso el Sabio,” Boletín de la Real Academia de la Historia 7 (1885), 54-144 and "Treinta Leyendas por Gil de Zamora,' Boletín de la Real Academia de la Historia 13 (1888), 187-225.
View Miracles