Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
MSS
This table gives MS location data and layout information for all poems. Data for MSS To and E were added with the aid of British Academy Small Grant SG-46903. For the implications of layout, see Stephen Parkinson, 'Layout in the códices ricos of the Cantigas de Santa Maria', Hispanic Research Journal 1.3, 2000, 234-74).
Click on any witness no. for details of foliation and layout, and for access to images from T and E.
BITAGAP records: To Toledo MS BNM MS 10069; T Escorial MS T.I.1 códice rico; E Escorial MS B.I.2 códice de los músicos; EFestas Festas de Santa Maria in E; F Florence Banco Rari 20.

Esta táboa brinda os datos de localicación dos mss. e a información sobre a disposición de todas as cantigas. A información sobre os mss. To e E adicionouse grazas á axuda da British Academy (subvención SG-46903). Respecto das implicacións da mise en page das cantigas, véxase Stephen Parkinson, «Layout in the códices ricos of the Cantigas de Santa Maria», Hispanic Research Journal 1.3, 2000, 234-274.
Clique na numeración dos testemuños para ter acceso aos detalles de foliación e disposición dos textos. Claves: To Toledo MS BNM MS 10069; T Escorial MS T.I.1 códice rico; E Escorial MS B.I.2 códice de los músicos; EFestas Festas de Santa Maria in E; F Florence Banco Rari 20.. Clique no nome do manuscrito para conectar coa súa entrada en BITAGAP.
Witness
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E118
E119
E120
E121
E122
E123
E124
E125
E126
E127
E128
E129
E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E137
E138
E139
E140
E141
E142
E143
E144
E145
E146
E147
E148
E149
E150
E151
E152
E153
E154
E155
E156
E157
E158
E159
E160
E161
E162
E163
E164
E165
E166
E167
E168
E169
E170
E171
E172
E173
E174
E175
E176
E177
E178
E179
E180
E181
E182
E183
E184
E185
E186
E187
E188
E189
E190
E191
E192
E193
E194
E195
E196
E197
E198
E199
E200
E201
E202
E203
E204
E205
E206
E207
E208
E209
E210
E211
E212
E213
E214
E215
E216
E217
E218
E219
E220
E221
E222
E223
E224
E225
E226
E227
E228
E229
E230
E231
E232
E233
E234
E235
E236
E237
E238
E239
E240
E241
E242
E243
E244
E245
E246
E247
E248
E249
E250
E251
E252
E253
E254
E255
E256
E257
E258
E259
E260
E261
E262
E263
E264
E265
E266
E267
E268
E269
E270
E271
E272
E273
E274
E275
E276
E277
E278
E279
E280
E281
E282
E283
E284
E285
E286
E287
E288
E289
E290
E291
E292
E293
E294
E295
E296
E297
E298
E299
E300
E301
E302
E303
E304
E305
E306
E307
E308
E309
E310
E311
E312
E313
E314
E315
E316
E317
E318
E319
E320
E321
E322
E323
E324
E325
E326
E327
E328
E329
E330
E331
E332
E333
E334
E335
E336
E337
E338
E339
E340
E341
E342
E343
E344
E345
E346
E347
E348
E349
E350
E351
E352
E353
E354
E355
E356
E357
E358
E359
E360
E361
E362
E363
E364
E365
E366
E367
E368
E369
E370
E371
E372
E373
E374
E375
E376
E377
E378
E379
E380
E381
E382
E383
E384
E385
E386
E387
E388
E389
E390
E391
E392
E393
E394
E395
E396
E397
E398
E399
E400
EPetiçon
E402
EFestas 00
EFestas 01
EFestas 02
EFestas 03
EFestas 04
EFestas 05
EFestas 06
EFestas 07
EFestas 08
EFestas 09
EFestas10
EFestas11
EFestas12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F12a
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F27d
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F46b
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61
F61a
F62
F62a
F63
F64
F64f
F65
F65f
F66
F67
F67b
F68
F69
F70
F71
F71c
F72
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79
F80
F81
F82
F83
F84
F85
F86
F87
F88
F89
F90
F91
F92
F93
F94
F95
F96
F97
F98
F99
F100
F101
F102
F103
F104
TTitle
TPrologue
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
T77
T78
T79
T80
T81
T82
T83
T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
T97
T98
T99
T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T114
T115
T116
T117
T118
T119
T120
T121
T122
T123
T124
T125
T126
T127
T128
T129
T130
T131
T132
T133
T134
T135
T136
T137
T138
T139
T140
T141
T142
T143
T144
T145
T146
T147
T148
T149
T151
T152
T153
T154
T155
T156
T157
T158
T159
T160
T161
T162
T163
T164
T165
T166
T167
T168
T169
T170
T171
T172
T173
T174
T175
T176
T177
T178
T179
T180
T181
T182
T183
T184
T185
T186
T187
T188
T189
T190
T191
T192
T193
T194
T195
T195
ToTitle
ToPrologue
To1
To2
To3
To4
To5
To6
To7
To8
To9
To10
To11
To12
To13
To14
To15
To16
To17
To18
To19
To20
To21
To22
To23
To24
To25
To26
To27
To28
To29
To30
To31
To32
To33
To34
To35
To36
To37
To38
To39
To40
To41
To42
To43
To44
To45
To46
To47
To48
To49
To50
To51
To52
To53
To54
To55
To56
To57
To58
To59
To60
To61
To62
To63
To64
To65
To66
To67
To68
To69
To70
To71
To72
To73
To74
To75
To76
To77
To78
To79
To80
To81
To82
To83
To84
To85
To86
To87
To88
To89
To90
To91
To92
To93
To94
To95
To96
To97
To98
To99
To100
To101
ToPetiçon
ToFSM 001
ToFSM 002
ToFSM 003
ToFSM 004
ToFSM 005
ToFJC1
ToFJC2
ToFJC3
ToFJC4
ToFJC5
ToAppendix 01
ToAppendix 02
ToAppendix 03
ToAppendix 04
ToAppendix 05
ToAppendix 06
ToAppendix 07
ToAppendix 08
ToAppendix 09
ToAppendix 10
ToAppendix 10b
ToAppendix 11
ToAppendix 12
ToAppendix 12b
ToAppendix 13
ToAppendix 14
Trec146