Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 420 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
1 Cantiga de loor Des oge mais quer’ eu trobar
2 Hildefonsus of Toledo Muito devemos varões/ loar a Santa Maria
3 Theophilus Mais nos faz Santa Maria/ a seu fillo perdõar
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
7 The Pregnant Abbess Santa Maria amar
8 The Minstrel of Rocamadour A Virgen Santa Maria/ todos a loar devemos
9 The Icon of Sardonay Por que nos ajamos/ sempre, noit’ e dia
10 Cantiga de loor Rosa das rosas, flor das flores
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
13 Elbo the Thief Assi como Jesucristo | estando na cruz salvou/ un ladron
14 The Monk of St Peter’s at Cologne Par Deus, muit’ é gran razon
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
16 The Knight who Said Two Hundred ‘Aves’ a Day Quen dona fremosa e bõa quiser amar
17 The Woman who Committed Incest with her Son Sempre seja bẽeita e loada
18 The Silkworms that Wove Veils Por nos de dulta tirar
19 The Three Knights Gran sandece faz quen se por mal filla
20 Cantiga de loor Virga de Jesse
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
22 The Wounded Farmer Mui gran poder á a Madre de Deus
23 The Woman whose Wine was Replenished Como Deus fez vĩo d’ agua
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
26 The Pilgrim to Santiago Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar
27 The Image that Appeared in a Synagogue Non devemos por maravilla tẽer
28 The Siege of Constantinople Todo logar mui ben pode/ seer defendudo
29 The Images of the Virgin Mary at Gethsemane Nas mentes senpre tẽer
30 Cantiga de loor Muito valvera mais, se Deus m’ ampar
31 The Runaway Calf Tanto, se Deus me perdon
32 The Priest who Only Knew One Mass Quen loar podia
33 The Pilgrim Saved from Shipwreck Gran poder á de mandar/ o mar e todolos ventos
34 The Desecrated Image of the Virgin Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
35 The Clerics Saved from Pirates O que a Santa Maria | der algo ou prometer
36 The Light on the Masthead Muit’ amar devemos
37 The Amputated Foot Miragres fremosos/ faz por nos Santa Maria
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
39 The Fire at Mont Saint-Michel Torto seria grand’ e desmesura
40 Cantiga de loor Deus te salve, groriosa/ reĩa Maria
41 Garin the Moneychanger A Virgen, Madre de Nostro Sennor
42 The Ring on the Finger of the Virgin’s Statue A Virgen mui groriosa
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
44 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Salas Quen fiar na madre do Salvador
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
46 The Moor who Venerated an Image of the Virgin Mary Porque ajan de seer/ seus miragres mais sabudos
47 The Devil who Appeared in the Shape of Three Beasts Virgen Santa Maria/ guarda-nos se te praz
48 The Stream that was Diverted for the Monks of Montserrat Tanto son da Groriosa/ seus feitos mui piadosos
49 The Lost Pilgrims who were Led to Soissons Ben com’ aos que van per mar
50 Cantiga de loor Non deve null’ ome desto per ren dultar
51 The Statue that Intercepted an Arrow A Madre de Deus/ devemos tẽer mui cara
52 The Mountain Goats that Gave Milk to the Monks of Montserrat Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer
53 The Shepherd Boy who was Healed at Soissons Como pod’ a Groriosa/ mui ben enfermos sãar
54 The Monk who was Healed by the Virgin’s Milk Toda saude da Santa Reỹa/ ven
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
56 The Monk who Recited Five Psalms Daily Gran dereit’ é de seer/ seu miragre mui fremoso
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
58 The Nun who was Shown the Mouth of Hell De muitas guisas nos guarda de mal
59 The Nun who was Slapped by a Crucifix Quen a Virgen ben servir
60 Cantiga de loor Entre Ave e Eva
61 The Man who Scorned the Virgin’s Slipper Fol é o que cuida
62 The Boy whose Mother’s Prayers Freed him from Captivity Santa Maria sempr’ os seus ajuda
63 The Knight who Missed the Battle Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
66 The Bishop who was Given a Vestment Quantos en Santa Maria/ esperança an
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
68 The Wife and the Mistress A Groriosa grandes faz / miragres por dar a nos paz
69 The Deaf-Mute who was Healed in Toledo Santa Maria os enfermos sãa
70 Cantiga de loor Eno nome de Maria
71 The Nun who was Taught to Say her ’Aves’ Se muito non amamos
72 The Blasphemer who was Struck Dead Quen diz mal da reĩa espirital
73 The Stained Chasuble Ben pod’ as cousas feas fremosas tornar
74 The Painter and the Devil Quen Santa Maria quiser defender
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
76 The Image of the Christ Child that was Held for Ransom Quen as sas figuras da Virgen partir
77 The Contorted Woman of Lugo Da que Deus mamou o leite do seu peito
78 The Slandered Man who was Spared from Burning Non pode prender nunca morte vergonnosa
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
80 Cantiga de loor De graça chẽa e d’ amor
81 The Woman whose Face was Healed Par Deus, tal sennor muito val
82 The Demon Swine A Santa Maria mui bon servir faz
83 The Prisoner who was Freed from the Moors Aos seus acomendados/ a Virgen tost’ á livrados
84 The Woman who Committed Suicide O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
86 Childbirth under the Sea Acorrer-nos pode e de mal guardar
87 Hieronymus is Made Bishop of Pavia Muito punna d’ os seus onrar
88 The Virgin’s Electuary Quen servir a Madre do gran Rey
89 The Jewish Woman who was Helped in Childbirth A Madre de Deus onrrada/ chega sen tardada
90 Cantiga de loor Sola fusti, senlleira
91 The Healing of People Suffering from St Martial’s Fire A Virgen nos dá saud’/ e tolle mal
92 The Blind Priest whose Sight was Restored Santa Maria poder á
93 The Leper who was Healed by the Virgin’s Milk Nulla enfermidade
94 The Nun who Ran Away with a Knight De vergonna nos guardar/ punna todavia
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
96 The Talking Head Atal Sennor/ é bõa que faz salva-lo pecador
97 The Slandered Man who was Exonerated A Virgen sempr’ acorrer/ a correr
98 The Sinful Woman who could not Enter a Church Non dev’ a Santa Maria/ mercee pedir
99 The Moors who Tried to Destroy an Image of the Virgin Muito se deven tẽer/ por gentes de mal recado
100 Cantiga de loor Santa Maria | estrela do dia
101 The Deaf-Mute who was Healed in Soissons Ben pod’ a Sennor sen par/ fazer oir e falar
102 The Priest who was Cast into a Pit Sempr’ aos seus val
103 The Monk who Listened to a Bird’s Song for Three Hundred Years Quen a Virgen ben servirá 
104 The Bleeding Host Nunca ja pod’ aa Virgen | ome tal pesar fazer
105 The Maid of Arras Gran piadad’ e mercee e nobreza
106 The Squires who were Freed from Captivity Prijon forte nen dultosa
107 The Jewish Woman who was Thrown from a Cliff Quen crever na Virgen santa
108 Merlin and the Jew Dereit’ é de s’ end’ achar/ mal quen fillar perfia
109 The Possessed Man who was Exorcised at Salas Razon an os diabos de fogir
110 Cantiga de loor Tant’ é Santa Maria de ben mui conprida
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
112 The Ship whose Crew and Cargo were Preserved Nas coitas devemos chamar
113 The Falling Rock of Montserrat Por razon tenno d’ obeder
114 The Mother whose Son was Beaten A que serven todolos celestiaes
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
116 The Candles that Miraculously Came Alight Dereit’ é de lume dar
117 The Seamstress who Worked on the Sabbath Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
118 The Stillborn Child who was Revived at Salas Fazer pode d’ outri vive-los seus/ fillos
119 The Judge who was Carried Away by Devils Como somos per consello do demo perdudos
120 Cantiga de loor Quantos me creveren loarán
121 The Knight who Made Garlands for the Virgin’s Image De muitas maneiras busca/ a Virgen esperital
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
123 The Dying Franciscan who Banished the Devils De Santa Maria sinal qual xe quer
124 The Man who Survived Execution so he could Make his Confession O que pola Virgen leixa
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
126 The Soldier who was Struck in the Face by an Arrow De toda chaga ben pode guarir
127 The Young Man who Kicked his Mother Non pod’ ome pela Virgen/ tanta coita endurar
128 The Peasant who Placed a Host in a Beehive Tan muit’ é con Jesu-Cristo
129 The Soldier who was Struck in the Eye by an Arrow De todo mal e de toda ferida
130 Cantiga de loor Quen entender quiser
131 The Emperor who was Trapped in a Mine En tamanna coita non pode seer
132 The Clerk of Pisa Quen leixar Santa Maria
133 The Girl who Drowned in a Ditch Resurgir pode e faze-los seus/ vive-la Virgen
134 The Outbreak of St Martial’s Fire in Paris A Virgen en que é toda santidade
135 The Marriage Ordained by the Virgin Aquel podedes jurar/ que é ben de mal guardado
136 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Virgin Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
137 The Lustful Knight who was Made Impotent Sempr’ acha Santa Maria razon verdadeira
138 John Chrysostom’s Vision Quen a Santa Maria de coraçon/ rogar
139 The Boy who Offered Bread to an Image of the Christ Child Maravillosos/ e piadosos
140 Cantiga de loor A Santa Maria dadas/ sejan loores onrradas
141 The Old Monk whose Youth was Restored Quen muit’ onrrar o nome da Sennor conprida
142 The Huntsman who was Rescued from Drowning Ena gran coita sempr’ acorrer ven
143 The Drought in Jerez de la Frontera Quen algũa cousa quiser pedir
144 The Fierce Bull that was Tamed Con razon é d’ averen gran pavor
145 The Gold Given to John, the Patriarch of Alexandria O que pola Virgen de grado
146 The Man whose Eyes and Hands were Restored Quen comendar de coraçon
147 The Talking Sheep A madre do que a bestia de Balaam falar fez
148 The Knight who was Protected by a Linen Shift De mui grandes periglos
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
150 Cantiga de loor A que Deus ama, amar devemos
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
152 The Silver Bowl Filled with Bitter Liquid Tantas nos mostra a Virgen
153 The Reluctant Pilgrim Carried to Rocamadour Quen quer que ten en desden
154 The Gambler who Fired an Arrow at the Heavens Tan grand’ amor á a Virgen
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
156 The Priest whose Tongue was Cut Out A Madre do que de terra/ primeir’ ome foi fazer
157 The Pilgrims to Rocamadour whose Meal was Stolen Deus por sa Madre castiga
158 The Knight who was Freed by the Virgin and led to Rocamadour De muitas guisas los presos
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
160 Cantiga de loor Quen bõa dona querrá/ loar
161 The Vineyard that was Protected from Hail Poder á Santa Maria/ a Sennor de piadade
162 The Statue that Moved to the High Altar As sas figuras muit’ onrrar
163 The Gambler who Renounced the Virgin Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala
164 The Statue that Cried out Against the Arrest of a Monk Como deve dos crischãos/ seer a Virgen onrrada
165 The Celestial Knights who Protected the City of Tartus Niun poder deste mundo
166 The Lame Man Healed at Salas Como poden per sas culpas
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
168 The Child Revived at Salas En todo logar á poder
169 The Church at Arreixaca is Protected by the Virgin A que por nos salvar/ fezo Deus Madr’ e Filla
170 Cantiga de loor Loar devemos a que sempre faz/ ben
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
172 The Merchant Bound for Acre who Survived a Storm A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez
173 The Man who Passed a Kidney Stone Tantas en Santa Maria/ son mercees
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
175 The Pilgrim to Santiago who was Wrongly Hanged Por dereito ten a Virgen
176 The Captive in Majorca who was Freed from the Moors Soltar pode muit’ aginna/ os presos
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
178 The Mule that was Revived A que faz o ome morto/ resurgir
179 The Lame Woman of Molina Ben sab’ a que pod’ e val/ fisica celestial
180 Cantiga de loor Vella e minĩa
181 The Banner of the Virgin Defeats the Moors at Marrakesh Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
183 The Moors of Faro who Threw a Statue of the Virgin into the Sea Pesar á Santa Maria
184 The Baby who was Born through a Wound in his Mother’s Side A Madre de Deus / tant’ á en si gran vertude
185 The Statue that Defended a Castle Poder á Santa Maria/ grande d’ os seus acorrer
186 The Woman whose Mother-in-law Plotted her Death Quen na Virgen santa muito fiar 
187 The Monks of Jerusalem who were Saved from Famine Gran fe devia om’ aver en Santa Maria
188 The Image that was Found in a Young Girl’s Heart Coraçon d’ om’ ou de moller
189 The Pilgrim Healed of Dragon’s Bane Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon
190 Cantiga de loor Pouco devemos preçar
191 The Woman who Fell from a Cliff O que de Santa Maria/ sa mercee ben gaanna
192 The Muslim Servant Muitas vegadas o dem’ enganados/ ten os omes
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
194 The Robbed Minstrel Como o nome da Virgen/ é aos bõos fremoso
195 The Girl Named Mary Quen a festa e o dia
196 The Pagan Priest Senpre punnou muit’ a Virgen
197 The Possessed Boy who was Revived Como quer que gran poder/ á o dem’ en fazer mal
198 The Brawling Pilgrims Muitas vezes volv’ o demo
199 The Man who Swallowed a Needle Com’ é o mund’ avondado/ de maes e d’ ocajões
200 Cantiga de loor Santa Maria loei
201 The Woman who Swallowed a Spider Muit’ é mais a piadade de Santa Maria
202 The Songwriter who was Given a Rhyme Muito á Santa Maria/ Madre de Deus, gran sabor
203 The Woman whose Meal was Replenished Quen polo amor de Santa Maria
204 Saint Dominic and the Sick Archdeacon Aquel que a Virgen Santa / Maria quiser servir
205 The Muslim Woman who Survived a Siege Oraçon con piadade
206 Pope Leo who Cut off his Hand Quen souber Santa Maria / ben de coraçon amar
207 The Statue that Thanked a Merciful Knight Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben
208 The Heretic who Placed a Host in a Beehive Aquele que ena Virgen/ carne por seer veudo/ fillou
209 King Alfonso is Healed by the Virgin’s Book Muito faz grand’ erro e en torto jaz
210 Cantiga de loor Muito foi noss’ amigo/ Gabriel
211 The Bees that Repaired the Paschal Candle Apostos miragres faz todavia
212 The Stolen Necklace Tod’ aquel que pola Virgen/ quiser do seu ben fazer
213 The Innocent Man who was Exonerated Quen serve Santa Maria
214 The Gambler who Wagered a Church Como a demais da gente/ quer gãar per falsidade
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
217 The Sinful Count who could not Enter a Church Non dev’ a entrar null’ ome/ na eigreja da Sennor
218 The German Merchant who was Healed Razon an de seeren/ seus miragres contados
219 The Pulpit in the Cathedral of Siena Non conven aa omagen
220 Cantiga de loor E quen a non loará
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
222 The Chaplain who Swallowed a Spider Quen ouver na Groriosa | fiança con fe comprida
223 The Rabid Man Todolos coitados que queren saude
224 The Girl who was Healed and Revived in Terena A Reinna en que é/ comprida toda mesura
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
226 The Buried Monastery Assi pod’ a Virgen so terra guardar
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
228 The Mule that Suffered from Gout Tant’ é grand’ a sa mercee
229 The Moors who Tried to Destroy the Church of Vilasirga Razon é grand’ e dereito
230 Cantiga de loor Tod’ ome deve dar loor
231 The Three Boys who Raised Marble Blocks Vertud’ e sabedoria
232 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Vilasirga En todalas grandes coitas
233 The Knight who was Protected by a Heavenly Army Os que bõa morte morren
234 The Deaf-Mute Boy who was Healed in Vilasirga A que faz os pecadores/ dos pecados repentir
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
236 The Shipwrecked Woman who was Brought to Shore A Santa Madre daquele/ que a pe sobelo mar
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
238 The Blasphemous Minstrel O que viltar quer a Virgen
239 The Man who Swore a False Oath Guardar-se deve tod’ ome
240 Cantiga de loor Os pecadores todos loarán
241 The Bridegroom who Fell to his Death Parade mentes ora
242 The Stonemason who was Held up by his Fingertips O que no coraçon d’ ome
243 The Huntsmen who were Trapped under Ice Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria
244 The Disrespectful Sailor Gran dereit’ é que mal venna
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
246 The Woman who could not Enter a Church A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar
247 The Blind Girl whose Sight was Restored Assi como Jesucristo / fez veer o cego-nado
248 The Brawling Sailors Sen muito ben que nos faze
249 The Stonemason who Survived a Great Fall Aquel que de voontade | Santa Maria servir
250 Cantiga de loor Por nos, Virgen Madre
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
252 The Labourers who were Buried under a Pile of Sand Tan gran poder á sa Madre
253 The Pilgrim’s Iron Staff De grad’ á Santa Maria/ mercee e piadade
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
255 The Murderous Mother-in-law Na malandança/ noss’ amparança
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
257 The Virgin’s Relics are Preserved in Seville Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
258 The Woman whose Dough was Replenished Aquela que a seu Fillo/ viu cinque mil avondar
259 The Squabbling Minstrels Santa Maria punna d’ avĩir
260 Cantiga de loor Dized’, ai trobadores
261 The Woman who Wished to See the Saints Quen Jesucrist’ e sa madre veer/ quiser
262 The Saints Sing the ’Salve Regina’ at Puy Se non loassemos por al
263 The Lame Man of Cudejo Muit’ é ben-aventurado
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
266 The Beam that Fell on the Congregation De muitas guisas miragres
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
268 The Lame Woman Healed at Vila Sirga Gran confiança na Madre
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
270 Cantiga de loor Todos con alegria/ cantand’ e en bon son
271 The Ship that was Stuck Fast in the River Ben pode seguramente/ demanda-lo que quiser
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
273 The Miraculous Thread A Madre de Deus que éste/ do mundo lum’ e espello
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
275 The Rabid Knights Hospitaller A que nos guarda do gran fog’ infernal
276 The Huntsman whose Skull was Crushed by a Bell Quen a Virgen por sennor/ tever, de todo mal guarrá
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
278 The Blind Pilgrim to Santiago who was Healed at Vilasirga Como sofre mui gran coita/ o om’ en cego seer
279 King Alfonso is Healed Santa Maria, valed’, ai Sennor
280 Cantiga de loor Santa Maria bẽeita seja
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
282 The Child who Fell from a Rooftop Par Deus, muit’ á gran vertude
283 The Priest who Scorned the Virgin Quen vai contra Santa Maria
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
285 The Nun who Tried to Leave the Convent Do dem’ a perfia
286 The Jews who Mocked a Christian Tanto quer Santa Maria/ os que ama defender
287 The Man who Tried to Drown his Wife O que en Santa Maria/ todo seu coraçon ten
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
289 The Farmer who Reaped on the Feast of Saint Cyres Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança
290 Cantiga de loor Maldito seja quen non loará 
291 The Rapist who was Released from Prison Cantand’ e en muitas guisas
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
293 The Mimicking Minstrel Par Deus, muit’ é gran dereito
294 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Christ Child Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
296 St Dunstan’s Vision Quen aa Virgen santa/ mui ben servir quiser
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
299 The Ivory Pendant De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz
300 Cantiga de loor Muito deveria/ ome sempr’ a loar
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
303 The Statue that Spoke to a Naughty Girl Por fol tenno quen na Virgen
304 The Virgin’s Lamp Aquela en que Deus carne/ prendeu
305 The Certificate of Absolution Senpre devemos na Virgen/ a tẽer os corações
306 The Heretic who Disparaged the Virgin Birth Por gran maravilla tenno
307 The Volcano that Erupted in Sicily Toller pod’ a Madre de Nostro Sennor
308 The Woman Afflicted with Kidney Stones De todo mal pod’ a Virgen/ a quen a ama sãar
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
310 Cantiga de loor Muito per dev’ a reinna/ dos ceos seer loada
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
312 The Impotent Knight Non conven que seja feita/ nihũa desapostura
313 The Dove that Appeared on a Storm-tossed Ship Ali u todolos santos
314 The Knight who was Punished for Blasphemy Quen souber Santa Maria/ loar
315 The Child who Swallowed a Stalk of Wheat Tant’ aos pecadores/ a Virgen val de grado
316 The Jealous Priest who Committed Arson Par Deus, non é mui sen guisa
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
318 The Priest who Stole Silver from a Cross Quen a Deus e a sa Madre/ escarnno fazer quiser
319 The Rabid Girl Quen quer mui ben
320 Cantiga de loor Santa Maria leva/ o ben que perdeu Eva
321 The Girl who was Cured of Scrofula O que mui tarde ou nunca
322 The Man who Choked on a Rabbit Bone A Virgen que de Deus Madre/ éste
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
324 The Statue that Cured a Mute A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder
325 The Christian Woman who Escaped from the Moors Con dereit’ a Virgen santa/ á nome strela do dia
326 The Thieves who Stole Beehives A Santa Maria muito ll’ é greu
327 The Priest who Made Underpants from an Altarcloth Porque ben Santa Maria/ sabe os seus dões dar
328 The Town of Alcanate is Renamed Porto do Santa Maria Sabor á Santa Maria
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
330 Cantiga de loor Qual é a santivigada
331 The Mother who Went Mad with Grief Ena que Deus pos vertude
332 The Fire at the Convent of Carrizo Atan gran poder o fogo | non á per ren de queimar 
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade
336 The Lustful Knight who was Freed from Desire Ben como punna o demo/ en fazer-nos que erremos
337 The Roaring Father Tan gran poder á a Virgen
338 The Blind Servant whose Sight was Restored Muitos que pelos pecados
339 The Fish that Plugged a Hole in a Ship En quantas guisas os seus acorrer
340 Cantiga de loor Virgen Madre groriosa
341 The Woman who Survived an Ordeal Com’ á gran pesar a Virgen
342 The Image that was Discovered in a Block of Marble Con razon nas creaturas/ figura pode mostrar
343 The Girl who Said Offensive Things A Madre do que o demo/ fez no mundo que falasse
344 Christians and Moors Camp Side by Side Os que a Santa Maria saben fazer reverença
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender
346 The Woman who was Healed of a Swollen Arm Com’ a grand’ enfermidade | en sãar muito demora
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
349 The Statue that Healed the Sick Muito praz aa Virgen santa
350 Cantiga de loor Santa Maria, Sennor
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen
354 The King’s Ferret Eno pouco e eno muito
355 The Youth who Spurned a Girl’s Advances O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado
356 The Builders who were Supplied with Wood Non é mui gran maravilla/ se sabe fazer lavor
357 The Woman whose Face was Restored Como torc’ o dem’ os nenbros
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
359 The Youth who was Freed from the Moors As mãos da Santa Virgen
360 Cantiga de loor Loar devemos a Virgen
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar
362 The Blind Goldsmith whose Sight was Restored Ben pode Santa Maria/ seu lum’ ao cego dar
363 The Imprisoned Troubadour En bon ponto vimos esta Sennor que loamos
364 The Tower that Collapsed Quen por serviço da Virgen
365 The Doubting Monk Ben tira Santa Maria/ pela sa gran piedade
366 Don Manuel Recovers his Lost Falcon A que en nossos cantares/ nos chamamos fror das frores
367 King Alfonso is Healed in Seville Grandes miragres faz Santa Maria
368 The Woman who Coughed up a Snake Como nos dá carreiras
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse
370 Cantiga de loor Loemos muit’ a Virgen Santa Maria
371 The Woman who Survived a Shipwreck Tantos vai Santa Maria/ eno seu Porto fazer
372 The Rabid Woman Muit’ éste mayor cousa
374 The Raiders who Offered a Robe to the Virgin Muito quer Santa Maria
375 The Scribe whose Horse was Healed En todo nos faz mercee
376 Don Manuel’s Ring A Virgen, cuja mercee/ é pelo mundo sabuda
377 The Virgin Helps Pedro Lourenço Receive his Reward Sempr’ a Virgen groriosa/ ao que s’ en ela fia
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores
380 Cantiga de loor Sen calar/ nen tardar
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver
382 The Nobleman’s Reward Verdad’ éste a paravoa
383 The Pilgrim Woman Saved from Drowning O fondo do mar tan chão
384 The Monk who Wrote Mary’s Name in Three Colours A que por gran fremosura/ é chamada fror das frores
385 The Man who was Struck on the Head by a Stone De toda enfermidade
386 The Fish provided for King Alfonso’s Cortes A que avondou do vinno/ aa dona de Bretanna
389 Master Pedro’s Son is Healed A que pera paraiso/ irmos nos mostra caminnos
390 Cantiga de loor Sempre faz o mellor
391 The Lame Girl Healed by Santa Maria do Porto Como pod’ a Groriosa/ os mortos fazer viver
392 The Thief who Swore Falsely Macar é Santa Maria/ Sennor de mui gran mesura
393 The Rabid Boy Macar é door a ravia
398 The Wolves that Guarded Sheep A madre do Pastor bõo
399 The Mother who Tried to Kill her Baby Quen usar na de Deus Madre
400 Cantiga de loor Pero cantigas de loor/ fiz de muitas maneiras
401 Petiçon Macar poucos cantares | acabei e con son
402 Santa Maria nembre vos de mi Santa Maria nembre vos de mi
403 Cantiga de loor Aver non poderia/ lagrimas que chorasse
404 The Priest who was Healed by the Virgin’s Milk Non é sen guisa d’ enfermos sãar
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar
406 Cantiga de loor Ben vennas, maio
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder
408 The Squire who was Pierced by an Arrow De spirital cilurgia
409 Cantiga de loor Cantando e con dança
410 Prologue to the Songs of the Feasts of the Virgin Quen Santa Maria servir
411 The Feast of the Nativity of the Virgin (8 September) Bẽeito foi o dia
413 On the Perpetual Virginity of Mary (18 December) Tod' aqueste mund' a loar deveria
414 The Virginity of Mary Como Deus é comprida Trĩidade
415 The Feast of the Annunciation (25 March) Tan bẽeita foi a saudaçon
417 The Feast of the Purification of the Virgin (2 February) Nobre don e mui preçado
418 The Seven Gifts Os sete dões que Deus dá
419 The Vigil of the Feast of the Assumption (14 August) Des quando Deus sa Madre / aos çeos levou
420 Processional for the Feast of the Assumption (15 August) Bẽeita es, Maria
421 Recordare Nenbre-sse-te, Madre
422 Litany of the Day of Judgement Madre de Deus, ora / por nos teu Fill' essa ora
423 Creation Como podemos a Deus gradeçer
424 Epiphany Pois que dos Reis
425 Resurrection: The Three Marys Alegria, alegria
426 Ascension Subiu ao ceo o Fillo de Deus
427 Pentecost Todolos bẽes que nos Deus / quis fazer
428 Title (Prologue A) Don Afonso de Castela
429 Prologue Porque trobar é cousa en que jaz