Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View Miracle Collection - Vista da Colección de Milagres
To see the individual miracles in this collection, click on View Miracles. Use your browser's BACK button to return to the list of collections. To access the bibliographical record on the ARLIMA database click here, and add the appropriate bookmark.

Para consultar cada un dos milagres desta colección, clique en View Miracles. Empregue o botón de retorno do seu navegador para retornar á lista das coleccións. Para acceder ao rexistro bibliográfico da base de datos ARLIMA clique aqui e engada a referencia adequada.

Collection data
Name: Ripoll
MS Reference Rivipullensis 193
Collection date: twelfth century
MS date: twelfth century
Edition: Cebrià Baraut, 1956. ‘Un recull de miracles de Santa Maria, procedent de Ripoll i lesrnCantigues d’Alfons el Savi’, Maria-Ecclesia, Regina et Mirabilis, Scripta et Documenta, 6 (Montserrat:rnAbadia de Montserrat), pp. 127-60
View Miracles