Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View Miracle Collection - Vista da Colección de Milagres
To see the individual miracles in this collection, click on View Miracles. Use your browser's BACK button to return to the list of collections. To access the bibliographical record on the ARLIMA database click here, and add the appropriate bookmark.

Para consultar cada un dos milagres desta colección, clique en View Miracles. Empregue o botón de retorno do seu navegador para retornar á lista das coleccións. Para acceder ao rexistro bibliográfico da base de datos ARLIMA clique aqui e engada a referencia adequada.

Collection data
Name: Life of St Dominic of Silos
MS Reference Silos, Archivo monástico, MS 12
Collection date: 1090-
MS date: XII-XIVc.
Edition: Valcárcel, Vitalino, La 'Vita Dominici Silensis' de Grimaldu: Estudio edición crítica y traducción. Logroño, Instituto de Esutdios Riojanos, 1082, pp. 146-545
View Miracles