Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E147
Poem data: Stanza: 7’ 7 7’ 7 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] No. of Stanzas: 5
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 10 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+r Running text: 3x(8+1)+8
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 144v b11 Min 1:
Finish: f. 145r b03 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; staves: 15x4
Epigraph: Como hũa moller pobre deu | sa ouella a guardar á un oue|lleiro. & quando aó trasquiar | das ouellas uẽo a uella deman|dar a sua & o ouelleiro disse quea | comera ó lobo & ela chamou | santa maria de Rocamador & a ouella bráádou ú la tĩj~a ó oue|lleiro asconduda & disse eime|aca eimaca. [144v]