Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E149
Poem data: Stanza: 13' 13' 13' 13' Refrain: 6' 6' 6' 6' No. of Stanzas: 13
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 1x((5+B+2)+1)+11x(8+1)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 146r a36 Min 1:
Finish: f. 147r a40 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; staves: 13x4
Epigraph: Como un preste aleiman dultava do Sagramento de Deus e rogou a Santa Maria que lle mostrasse ende a verdade e Santa Maria assi o fez porque era de bõa vida.