• Home - Inicio
 • News/ events
 • Welcome to the Cantigas de Santa Maria Database
  Benvido á Base de datos Cantigas de Santa Maria
 • Introduction to the Cantigas de Santa Maria - Introdución ás Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Database - A base de datos das Cantigas de Santa Maria
 • The Cantigas de Santa Maria Critical Edition
 • Publications
 • Bibliography - Bibliografía
 • The Electronic Poncelet - O Poncelet Dixital
 • Useful Links - Ligazóns
 • Contact information
 • Search
 • Word profiles
 • The Medieval Hispanic Text and Manuscript Seminar
 • MHTMS Future Events
 • Bibliography - Bibliografía

  The Bibliography section incorporates materials from Prof Joseph Snow's 1977 critical bibliography The Poetry of Alfonso X, el Sabio. For more extensive commentaries see his new bibliography, The Poetry of Alfonso X. An annotated Critical Bibliography (1278-2010) (Woodbridge: Tamesis, 2012).

  The Bibliography table is accessible from this page, or its own tab on the main page, and a bibliographical listing is incorporated in the Poem record for each cantiga.

  We gratefully acknowledge the support of the British Academy (Small Grant no. SG-46903 ) for development of the Bibliography modules.

  For additional information, users are recommended to consult the biliographical information on BITAGAP or the the new online Bibliografia de Referencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa maintained by the Centro Ramón Piñeiro.

  ________________________________________________

  A nosa táboa de Bibliografía está en deuda co Prof. Joseph Snow, que proporcionou os materiais grazas á súa bibliografía crítica de 1977, The Poetry of Alfonso X, el Sabio. Para unha información máis ampla, véxase a súa nova bibliografía: The Poetry of Alfonso X. An annotated Critical Bibliography (1278-2010) (Woodbridge: Tamesis, 2012).

  A Bibliografía encóntrase accesible desde esta páxina, ou desde o respectivo separador na páxina principal. Ademais, incorporouse unha selección bibliográfica en cada rexistro de Cantiga.

  No desenvolvemento dos módulos desta Bibliografía, recoñecemos con gratitude o apoio da British Academy (Subvención nº SG-46903).

  Para información bibliográfica adicional, recoméndase aos usuarios a consulta na BITAGAP ou na Bibliografía de Referencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa do Centro Ramón Piñeiro.